GDPR

Integritetspolicy

Slöjd i Grundskolan värnar om din integritet och vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi har därför tagit fram en Integritetspolicy som visar hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) och Dataskyddsförordningen.

Varför Slöjd i Grunndskolan samlar in och sparar personuppgifter

Slöjd i Grundskolan registrerar sina kunders och givares personuppgifter för att på ett enkelt sätt kunna kommunicera genom olika kanaler. Slöjd i Grundskolan sparar även ansökningshandlingar och andra direkta kontakter.

Vi kommunicerar med kunder direktutskick via sms, e-mail samt brev. Vi kommunicerar även via vår hemsida och sociala medier, så som Facebook, Youtube och Instagram. Uppgifterna kan också komma att användas för Slöjd i Grundskolanns marknadsföringsändamål, egen statistik samt för uppföljning och utveckling av verksamheten.

Slöjd i Grunndskolan behandlar dina personuppgifter t.ex. när du:

 • Anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev
 • När Slöjd i Grundskolan tar fram riktade marknadsaktiviteter för analys eller exkludering
 • Ansökningar och andra direktkontakter
 • Handlar i vår webbshop
 • Beställer material
 • Anmäler dig till event/seminarium
 • Produktförsäljning vid event/seminarium
 • När du anmält dig till en av våra webkurser
 • Skänker en gåva (via t ex hemsida, Swish, SMS)
Avanmälan

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke följer du instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller kontaktar Slöjd i Grundskolan enligt nedan information.

Avanmälan dig via denna länk som du finner längst ner i mail-utskicket.

Vem som kan få del av personuppgifterna

Slöjd i Grundskolan kommer inte sälja eller tillåta tredje part att använda de personuppgifter som samlats in.

Slöjd i Grundskolan kan även komma att lämna ut personuppgifter till leverantörer som behandlar personuppgifter för Slöjd i grundskolans räkning, exempelvis IT-leverantörer, tryckerier, rekryteringsfirmor och eventuellt andra samarbetspartners. Det är Slöjd i Grundskolan som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

 • tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
 • tillvarata Slöjd i Grundskolans rättsliga intressen
 • upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem

Slöjd i Grundskolan strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES: men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av leverantör och underleverantör genom exempelvis en molntjänst.

Vilka uppgifter om dig som vi sparar

Nedan personuppgifter är den information som kan samla in när du t ex lämnar en gåva eller i annat fall är i kontakt med oss. Vi kan även komplettera de uppgifter vi har om dig med t ex personnummer, telefonnummer och postadress, beroende på vad vi har från början. E-postadress och bankuppgifter är något som du själv lämnar och går ej att köpa.

Slöjd ii grundskolan kan även få tillgång till adresser från leverantörer men för att Slöjd i grundskolan ska kunna få tillgång till adresser behöver leverantören ha klargjort i sin Integritetspolicy att de kan ge Slöjd i grundskolan tillgång till adresserna.

Vid försäljning av produkter under t ex ett event sparas dina uppgifter och hanteras som en gåva.

I övrigt kan vi köpa in adresser för prospektering från erkända adressleverantörer så som SPAR, UC och Bisnode. Då följer vi de användarvillkor som reglerar köpta personadresser.

 • För- och efternamn
 • Postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Post- och bankgironummer
 • Kontonummer
 • Bokföringsdatum och belopp på skänkta gåvor
 • Senast skänkta gåva
 • Korrespondensnoteringar
 • Ansökningshandlingar
Länkar till andra webbplatser

Slöjd ii Grundskolan webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än oss, då gäller inte denna integritetspolicy.

Du har rätt att veta vad vi vet om dig, rätta till eventuella felaktigheter och radering

Enligt GDPR har du rätt att få ett registerutdrag på den information som Slöjd i Grundskolan har om dig. Detta kan du få en gång per år, kostnadsfritt. Begäran ska vara skriftlig, undertecknad av dig och skickas till oss per post (inte e-post). Inom 5-30 arbetsdagar återkopplar Slöjd i grundskolan i ärendet. Registerutdrag skickas alltid till din registrerade folkbokföringsadress. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ändras eller raderas. Du har också rätt att tacka nej till direktmarknadsföring. Kontakta då oss genom att maila annastina.orn@gmail.com Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål www.imy.se/

FÅ SLÖJD I GRUNDSKOLANS MAILUTSKICK

För tematiska tips och ämnesövergripande lektionsupplägg, läromedel- och föreläsnings-erbjudanden, med mera slöjdnyttigt!