Hållbart

Hållbarhet i slöjden handlar både om en säker och trygg miljö i slöjdsalen, ergonomisk arbetsplatser, lugn och arbetsro och möjlighet för lärare och elever att göra hållbara materialval. På denna sisa finner du information om aktuell föreläsning. Här önskar vi även bidra med undervisningsmaterial och länkar till material som vi rekommenderar. Längst ner finner ni tips på hållbara återförsäljare av slöjdmaterial som vi vill tipsa om. För en hållbar värld!
BOKA FORTBILDNING

 

Föreläsningar – undervisa om hållbarhet

 

SLÖJDUNDERVISNING FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD

En föreläsninging med inspiration till undervisningsmetoder med vilka slöjden kan bidra till ökad förståelse för hållbarhet. Och hur slöjdlärare kan göra sin undervisning mer hållbar genom uthålliga, holistiska val, både när det kommer till val av material, hantverkstekniker och förhållningssätt.

En föreläsning med intentionen att bidra till fördjupad och breddad kunskap om hållbarhet i slöjden både i praktik och teori. Vi återuppväcker kunskapen om traditionella hantverksmetoder, kulturella traditioner och värden som står i harmoni med naturen och som bidrar till ett hållbart samhälle. 

Under utbildningen ges du möjlighet till att fördjupa dig i:

  • Hur sättet vi konsumerar i slöjden påverkar miljön. 
  • Hur vi som pedagoger kan styra och stötta elevens slöjdprocess i riktning mot hållbarhet genom ett tematiskt arbetssätt.  
  • Hur tydligt syfte och arbete med slöjdens process kan bidra till att synliggöra kopplingen till hållbarhet.
  • Hur slöjd kan erbjuda ett utrymme där frågor om kultur och identitet kopplas samman med hållbarhet.  
  • Konkreta exempel på hur slöjden kan skapa ett utrymme för elevers berättelser om hur det är att vara ung i en tid som står inför stora utmaningar.

I denna föreläsning kommer vi även beröra slöjdarbetes möjligheter till mentalt välmående, slöjd som en form av terapi, självuttryck och antistress. Vilket också är en viktig hållbarhetsaspekt som slöjdande kan bidra med.  

För att boka en föreläsning maila annastina.orn@gmail.com

Holistisk tankesätt bygger grunden, omtanke om allt levande och förståelse för dess beroende av vart annat.

Vi låter synliggöranden av dessa samband vara i fokus!

 

Undervisningsmaterial – med inriktning mot hållbarhet

 

Hur välja garn till stickat vist? Här finner ni fyra poster med vis fakta och kloka tips att ladda ner.

REA 20kr vintern ut! Ord pris 40 kr

 

Återförsäljare – som erbjuder hållbara materialval till slöjden

 

Önskar du synas här eller har du tips på företag som erbjuder hållbara material eller tjänster som slöjdlärare skulle kunna ha nytta av. Kontakta oss gärna och berätta! 

Sjöbergs

Sjöbergs

Arbetsbänkar tillverkade i Sverige

Försäljning av arbetsbänkar för skolmiljö med höj- och sänkbara stativsnickarbänkar, verktyg och andra tillbehör till i skapand. Maskiner, funktionella förvaringsskåp, sybord och snickarbänkar. Ritar även kompletta slöjdsalar utifrån behov.

Sjöbergs har tillverkat snickarbänkar sedna 1922. Erbjuder idag ett sortiment utarbetat i samarbete med slöjdlärare. 

www.sjobergs.se

 

Åddebo ull

Åddebo ull

Ullkarderiet på Hållnäshalvön

Försäljning av kardflor, naturfärgad och färgad ull smat redskap och material till tovning.

Åddebo ull har sedan 1990 köpt in och kardat ull. Ull från svenska fårgårdar som prioriterar god djurhållning.

www.addeboull.se/webshop

 

FÅ SLÖJD I GRUNDSKOLANS MAILUTSKICK

För tematiska tips och ämnesövergripande lektionsupplägg, läromedel- och föreläsnings-erbjudanden, med mera slöjdnyttigt!