Utbildning

Här finner du när vårt nästa event äger rum. Här kan du även läsa om och boka aktuella föreläsningar. Våra föreläsningar riktar sig främst till grundskolan men vi sätter även gärna samman ett innehåll som passar just era önskemål under rubrikerna slöjdundervisning, lärandeprocesser och hållbarhet, som är våra huvud inriktningar. Slöjd i grundskolans utbildningar är förankrade i aktuell forskning, beprövad erfarenhet, vår intention är att inspirera och engagera.
BOKA FORTBILDNING

Kommande event 

Workshop – Planera TEMAN,  

del 1   

 Ges den 26:e april 2023 16.00-18.00, online    

Du får:

 • En introduktion till tematiskt arbetssätt. Hur tema-planeringen förankras i ny kurs- och läroplan.
 • Lära känna nya kollegor och bolla tankar genom styrda samtal i mindre grupper.
 • En mallen att utgå ifrån vid planering, utformad utifrån ändrad kurs- och läroplan. 

I denna workshop ges en introduktion till tematiskt arbetssätt utifrån SiG´s modell. Genomgång av hur tema-planeringen förankras i ny kurs- och läroplan genom en tydlig mall att utgå ifrån vid planering. Inspiration till namngivning av teman, dess olika finesser och fördelar, såsom förslag till dokumentations- och redovisningsupplägg för eleverna. Ni ges möjlighet att planera upp ett temaarbete i slöjd, eller påbörja planeringen. Diskussions utrymme med kollegor och inspiration från kollegor. 

(Denna workshop gavs även i augusti och oktober 2022.)

Alla frågor välkomna maila annastina.orn@gmail.com eller sänd ett PM! 

Se priser nedan.  

Anmäl dig via mail till annastina.orn@gmail.com  

Workshop – Arbeta med TEMAN,

del 1

Ges den 10:e maj 2023 16.00-18.00, online

Du får:

 • Genomgång av 8 beprövade teman. Med upplägg på olika nivåer för slöjdprocessen.
 • Lära känna nya kollegor och bolla tankar genom styrda samtal i mindre grupper.
 • Kompendium innehållande 4 färdiga tema-uppgifter med planering, ytterligare tips och hänvisningar. 

Utbildningen passar både dig som deltagit på ”Planera teman del 1” och dig som är ny inför att arbete med teman i slöjd eller har egen erfarenhet sedan tidigare.

Under eftermiddagen kommer ni att få en genomgång av åtta olika teman. De har alla olika utformning, olika varianter till alla delar i arbetsprocessen. För idéutvecklingen, överväganden, tillverkning och redovisning. 

Att spannet är satt från åk 3-9 beror på att vilket upplägg som passar beror mycket på vana hos eleverna, gruppen och ramfaktorer på skolan. Det ser ut såhär så att ni ska få ut så mycket som möjligt. Alla föreslagna teman ger rik inspiration till att utforma egna teman för alla årskurser i grundskolan.

Av de 4 färdiga teman som kommer att ges finns en spridning på vilka årskurser de passar för. 

Ni kommer få 45 minuter för samtal i mindre grupp utifrån styrda frågor och en tydlig samtalsstruktur. Frågorna kommer ni få tillhanda en vecka före mötet tillsammans med kompendium med de fyra färdiga tema-uppgifterna. 

Vi avslutar med att lyfta tankar från grupperna med alla.

Vi fortsätter och fördjupar oss i uppgiftsformuleringar och utförande, för högre måluppfyllelse under Workshop – Arbeta med TEMAN del 2, ges den 24:e maj. Grunderna i hur planera upp tema från grunden utifrån SiG´s modell ges under Workshop Planera TEMAN (del 1) den 26 april. 

Alla frågor välkomna maila annastina.orn@gmail.com eller sänd ett PM! 

Se priser nedan.

Anmäl dig via mail till annastina.orn@gmail.com

Workshop – Arbeta med TEMAN, 

del 2 

 Ges den 24:e maj 2023 16.00-18.00, online 

Du får:

 • Fördjupning av undervisning för högre måluppfyllelse.
 • Lära känna nya kollegor och bolla tankar genom styrda samtal i mindre grupper.
 • Kompendium med material till varje kunskaps kriterium, för varje årskurs. Ytterligare tips och hänvisningar.

Vi rekommenderar att du deltagit i ”Arbeta med teman del 1”, som ges den 10 maj 2023, men det är inget krav.

Under detta tillfälle fördjupar vi oss i uppgiftsformuleringar och utförande, för högre måluppfyllelse. Vi utgår från kunskapskriterier för A och tittar på alla fyra delar i arbetsprocessen i slöjd.

Då vi i de lägre årskurserna bygger en grund och ett tankesätt som jag ser som viktigt att ha med, har jag valt att bredda workshopen till att bjuda in undervisande i årskurser 3-9.

Likaså där de metoder som jag föreslår för lägre årskurser passar bra som en enklare variant  för elever/grupper i behov även i högre årskurser.  

Ni kommer delas upp i mindre grupper vid två tillfällen och får sammanlagt 50 minuter för samtal i mindre grupper utifrån styrda frågor och en tydlig samtalsstruktur. Frågor och kompendium med material till varje kunskaps kriterium, för varje årskurs, ytterligare tips och hänvisningar sänds till er en vecka innan mötet. 

Workshop – Arbeta med TEMAN del 1, ges den 10:e maj. Grunderna i hur planera upp tema från grunden utifrån SiG´s modell ges under Workshop Planera TEMAN (del 1) den 26 april. 

Alla frågor välkomna maila annastina.orn@gmail.com eller sänd ett PM!  

Se priser nedan.

Anmäl dig via mail till annastina.orn@gmail.com

PRISER

Planera TEMAN slöjd åk 7-9 del 1. Arbeta med TEMAN, slöjd åk 3-9 del 1. och Arbeta med TEMAN, slöjd åk 3-9 del 2.

NYTT ERBJUDANDE!
870 kr för dig som deltagit i Planera TEMAN under 2022 och anmäler dig till två ytterligare workshops!

550 kr + moms för ett tillfälle

960 kr + moms vid anmälan till två tillfällen samtidigt.

1260 kr + moms vid anmälan till tre tillfällen samtidigt. 

Vid anmälan tillsammans med din kollega 10% rabatt på alla priser ovan.

ANMÄLAN

Anmäl dig via mail till annastina.orn@gmail.com

Ange:

 • Vilken/vilka utbildning/ar du vill delta i.
 • Ditt och eventuell kollegas namn samt mailadress/er.
 • Referensnummer (om din arbetsgivare står får avgiften)
 • Faktureringsadress: postadress, mail och adress för e-faktura.

OBS Nästan alla kommuner har övergått till E-faktura, dubbelkolla om det gäller dig, tack!

Slöjdlärar -träff

Diskussionsmöte online

Du som är verksam slöjdlärare, behöver ej vara legitimerad, är välkommen att delta i våra slöjdlärarträffar online i höst!

 – 13:e SEPT – 18:e OKT – 22:a NOV – 

Ämne:
onsdag 13/9 18/10 och 22/11

Varmt välkomna!

Visa mindre

 

Mötestid: 
16.30-17.30
Tids-disposition:    
10 min. introduktion till dagens diskussion
40 min. diskussion i en mindre grupp
10 min. Återsamling och inspiration, delning i den större gruppen.

 

Plats: 

Mötet ges i Zoom och vi använder breakout room.

Biljett: 

200 kronor / 3 gånger för 400 kronor, meddela om faktura ska sändas till er skola, Swish går annars bra, meddela om du vill ha kvitto via mail. 

Anmälan:

Anmäl dig genom att maila till annastina.orn@gmail.com

 

Varmt välkomna kollegor!

 

Föregående mötes inspelning finns på Youtube och går att titta på via länk HÄR.

 

 

 

Föreläsningar

Stärk slöjdens roll. Satsa på kompetensutveckling för slöjdlärare. Boka en föreläsning digitalt eller på plats hos er! Ett tips i dessa utmanande tider är att gå samman flera kommuner. Ta kontakt via maila så diskuterar vi vilket upplägg som passar Er bäst.

Föreläsningar med AnnaStina Örn ges med följande inriktningar:

 • Tematiskt arbetsätt i slöjden – med utgångspunkt i arbetsprocessen. Vinster, formuleringsförslag för teman och erfarenheter delas. Deltagarna får även möjlighet att planera upp ett eget tema utifrån en mall som bygger på ändrad kurs- och läroplan. LÄS MER OM DENNA FÖRELÄSNING
 •  Hållbarhet i slöjden  – ett brett perspektiv ges utifrån aktuell forskning, samt ett undervisningssystem presenteras som ger tydlighet och förståelse och underlättar för elevens reflektion. LÄS MER OM DENNA FÖRELÄSNING
 • Språkutvecklannde arbetsätt i slöjden.
 • Kooperativt lärande i slöjd – en Workshop där teori varvas med flertalet diskussions-uppgifter. 
 • Högre måluppfyllelse i slöjden –  undervisningsmetoder och mallar.
 • Genomgångar av NEs slöjdläromedel  – med inriktning utifrån ert önskemål. 

För mer information om upplägg, priser och för att boka en föreläsning maila annastina.orn@gmail.com .  Vi anpassar upplägget utifrån Era önskemål!

FÅ SLÖJD I GRUNDSKOLANS MAILUTSKICK

För tematiska tips och ämnesövergripande lektionsupplägg, läromedel- och föreläsnings-erbjudanden, med mera slöjdnyttigt!