Därför slöjd!

 

På denna sida samlar vi serien 10 starka anledningar till DÄRFÖR SLÖJD! Vi vill med serien, inspirera, motivera och berätta om skolslöjdens värde och vikt

Varje månad kommer ett nytt inlägg publiceras på Instagram och Facebook, från och med september 2023 till juni 2024. Texterna är skrivna, komponerade och publicerade av Anna-Stina Örn. Rättigheterna till orginalfotografierna tillhör Sjöbergs Workbench.

Visst håller du med om vikten av skolslöjd, slöjd och hantverk! Kommentera, spara, dela och sprid våra inlägg till vänner, kollegor, rektorer och politiker i din närhet! Tillsammans stärker vi slöjden!  

Tack för att du är med och stärker slöjden!

Därför slöjd skapas i samarbete med www.sjobergs.se

DÄRFÖR SLÖJD #1 - Slöjd underlättar inlärning

»Helt forenklet sagt, så skal man gribe noget, før man kan begribe det,« säger Kjeld Fredens, läkare och hjärnforskare.

Händer som är aktiva stimulerar hjärnan, vårt kreativa tänkande och vårt välbefinnande. Händer som används till praktiska utföranden, speciellt avancerade finmotoriska som slöjdande bjuder, bidrar till att bibehålla och förstärka de synaptiska nätverken i hjärnan. Vilka är viktiga för våra intellektuella funktioner och påverkar inlärning och minne. Om detta skriver handkirurgen och forskaren Göran Lundborg.

Hur hjärnan fungerar ger oss argument för att låta praktiska aktiviteter och fysisk rörelse influera alla ämnen. För den elev som har svårt att sitta stilla, för att kroppen är sprudlande av energi, skulle vi kunna ge möjlighet till rörelse och skapande. Vilket som Kjeld Fredens argumenterar kan leda till förbättrad inlärning för våra elever.

Vi känner nu till handens betydelse för hjärnans utveckling. Vad händer om vi minskar händernas och kroppens rörelser i skolan? Vad tänker du?

DÄRFÖR SLÖJD #2 - Slöjd utvecklar metakognition

“Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.”
[Från 2.7 Bedömning och betyg, LGR 22]

Att stärka elevens förmåga till metakognition är ett sätt att stärka undervisning och lärande!

Metakogningnin – förmågan att tänka om vårt tänkande. Kan förstå som ett ovanifrånperspektiv, en överblick över våra tankar. När vi har metakognition är vi medvetna och kan reflektera över vårt tänkande, beteende och handlande. I Slöjden, med sin praktik, överväganden och reflektion över processen utvecklas eleven både som skapare och som person.

Metakognition är en viktigt förmåga i dagens effektivsamhälle, där det är lätt att tappa uppfattningen om vad som är sant och vad som har långsiktigt värde.

FÅ SLÖJD I GRUNDSKOLANS MAILUTSKICK

För tematiska tips och ämnesövergripande lektionsupplägg, läromedel- och föreläsnings-erbjudanden, med mera slöjdnyttigt!