Om mig

Fotograf: Tina Stafrén

 

Hej! 

Det är jag som är AnnaStina Örn, jag är slöjdlärare och bildlärare, utbildad vid Uppsala Universit och Konstfack. Min främsta inriktning är textilt hantverk men har folkhögskoleutbildning även i trä- och metallhantverk. Sedan 2020 arbetar jag även som läromedelsförfattare och föreläsare. 

Slöjd i grundskolan startade jag med önskan om att bidra till att stärka slöjdämnet. Slöjd är ett mycket aktuellt ämne med många viktiga uppdrag. Där ett är att utbilda elever i ett hållbart förhållningssätt. Avgörande för människans framtid.

Slöjd i grundskolan består av en Facebook-grupp, Instagram, denna hemsida med läromedel och en YouTube-kanal. 

Bilden på mig är tagen i min förra slöjdsal i Östersund, jag sitter mitt i den skapande processen. En journalist från tidningen Grundskolan besöker oss för att skriva en artikel. De hade hört talas om vårt tematiska arbetssätt. Vi, är ett tiotal slöjdlärare, hade under en tioårsperiod, arbetat i olika konstellationer med gemensamt fokus med ”slöjd som ett ämne”.

Artikeln ledde mig in på läromedel. Jag fick kontakt med Nationalencyklopedin.  Våren, 2021 lanserades mitt första digitala läromedel i slöjd för åk 7-9. Efter det har jag även arbetat för Slöjd.nu samt gjort läromedel i egen regi.

Framöver hoppas jag möta fler slöjdlärare, för att dela, inspirera, utvecklas och inspireras. Jag erbjuder olika workshops samt föreläsningar på tema; hållbar utveckling i slöjd, tematiskt arbetssätt, formativt och språkutvecklande slöjd.

På återseende!

 

AnnaStina Örn

Kontakta mig för kompetensutveckling i slöjd för grundskolan.

Till Facebookgruppen Slöjd i Grundskolan – tematiskt arbetsätt.

Artikel i tidningen Grundskolläraren; Här suddas gränsen ut mellan hård och mjuk slöjd.

Skriv upp dig för mitt Mail-utskick, där jag skriver om olika pedagogiska och didaktiska teman, delar lektionsplaneringar, läromedel- och föreläsningserbjudanden.

 

FÅ SLÖJD I GRUNDSKOLANS MAILUTSKICK

För tematiska tips och ämnesövergripande lektionsupplägg, läromedel- och föreläsnings-erbjudanden, med mera slöjdnyttigt!