SLÖJD I GRUNDSKOLAN

LÄROMEDEL OCH FORTBILDNING
Tematiskt, formativa och spårkutvecklande arbetssätt i slöjd. Hållbar utveckling.
FÅ VÅRA MAIL

TEMATISKT

Teman utgör en struktur, slöjd är ett ämne där material kombineras med hjälp av slöjdtekniker.

FORMATIVT

Slöjdens arbetsprocess är vägen, kooperativt lärande och språkutvecklande arbetsätt i focus.

HÅLLBART

Ett holistiskt tankesätt bygger grunden, omtanke om allt levande och förståelse för beroendesamband.

FÅ SLÖJD I GRUNDSKOLANS MAILUTSKICK

För tematiska tips och ämnesövergripande lektionsupplägg, läromedel- och föreläsnings-erbjudanden, med mera slöjdnyttigt!